Archives

0 comment

Công ty TNHH Thương…

Mô tả công việc -Giao tiếp tốt, tạo mối quan hệ với khách hàng -Chăm sóc khách hàng -Hỗ trợ..

Read More
0 comment

CTY TNHH TM VÀ…

Mô tả công việc Quản lý các mối quan hệ với các đối tác bên ngoài. Duy trì thông tin..

Read More